• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Slider1promo

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bátorová„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bátorová
Vykurovacie obdobieVykurovacie obdobie
Dokumenty na stiahnutieDokumenty na stiahnutie
UpozornenieUpozornenie
Vývoz komunálneho odpadu 2016 - HarmonogramVývoz komunálneho odpadu 2016 - Harmonogram
triedený odpad a harmonogram vývozu od 01.07.2016triedený odpad a harmonogram vývozu od 01.07.2016
Triedený odpadTriedený odpad
Informácia od spoločnosti SPP - distribúciaInformácia od spoločnosti SPP - distribúcia
starostlivosť o poľnohospodársku pôdustarostlivosť o poľnohospodársku pôdu
Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob!Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob!
Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ !

História:

 Historická poloha obce:

Najstaršia zmienka o obci pochádza z r. 1277. V roku 1478 sa táto usadlosť spomína ako zemiansky majetok. Súpise pamiatok na Slovensku, vydanom v r. 1967 sa uvádzajú o obci Bátorová nasledovné údaje: „Bátorová, predtým Bátorovce 157 n.m. v Stredoslovenskom kraji, v Ipeľskej kotline, 21 km na JJZ od Modrého Kameňa. Roku 1277 sa uvádza Batur de Nene, podľa ktorého dostala dedina svoje meno. Obyvatelia sa živili obrábaním pôdy a vinohradníctvom, boli poddanými viacerých drobnejších feudálov. Cestná radová dedina.Kostol /ev. a v./ postavený roku 1903. Zvonica s barokovým zvonom z r. 1740.“     

[Pokračovať na Históriu...]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: