• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
293134506_347128454274642_4537509703140956361_n

Kontakt:

Napíšte nám:

Profil verejného obstarávateľa

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽ

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Bátorová
Sídlo: Bátorová č. 88, 991 26 Bátorová
IČO : 00 649 333
Zastúpený: Jánom Máthom - starostom obce
Kontakt: telefón: 047/ 45 140 93, 0918 901 407,  email: batorova@gmail.com,
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 9019445/5200

PROFIL

Obec Bátorová je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ oznámenia používané vo verejnom obstarávaní zverejňuje vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „Profile verejného obstarávateľa“.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: