• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Slider1promo

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2019 poskytovanie komplexných právnych služieb Advokátska kancelária, JUDr. Jozef Školník
200.00 €
8/2018 spracuvanie údajov MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
0.00 €
22/2017 služba A.M.F STAV s.r.o.
0.00 €
7/2018 služba - stavebný dozor Lászlo Jámbor
0.00 €
6/2018 externé riadenie projektu Atlid s.r.o.
0.00 €
468771, 468772,468773,468774,468776,678115 distribúcia elektriny SPP, a.s.
0.00 €
5/2018 predaj nehnuteľnosti Obec Bátorová
1.00 €
19 rekonštrukcia MK Jozef Šaranko STEAM
35247.25 €
tz2018-05-15jv1, 3/2018-1Z spracúvanie os. údajov TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
4/2018 poskytnutie príspevku COOP JEDNOTA
30.00 €
180718/2018 služby zodpovednej osoby ITAK s.r.o.
0.00 €
2/2018 prenájom Obec Bátorová
70.00 €
k zmluve č.27/2017 kúpna zmluva AGROSPOL Nenince, s.r.o.
0.00 €
2018/TJ-1 dotácia pre TJ Inter Bátorová Obec Bátorová
2500.00 €
27/2017 kúpa pozemku AGRO SAP, s.r.o.
288.31 €
č. 17/32/12/5 pomoc v HN ÚPSVaR
0.00 €
č. 17/32/10/8 pomoc v HN ÚPSVaR
0.00 €
P694/2017 poskytnutie peňažného daru Obec Bátorová
50.00 €
26/2017 služba Ing. Katarína Karczagová
504.00 €
23/2017 služba MUDr. Mária Tóthová
7.00 €
22/2017 stavebné práce A.M.F STAV s.r.o.
229199.88 €
21/2017 služba FS Hrušov
170.00 €
20/2017 príspevok COOP JEDNOTA
30.00 €
19/2017 služba Delphia s.r.o.
620.00 €
č. 207/2017/ODDF dotácie Banskobystrický samosprávny kraj
1500.00 €
č. 2017030 služba VO Ing. Martina Babibcová PROJEKTOV0 PORADENSTVO
1070.00 €
18/2017 distribúcia plynu SPP, a.s.
0.00 €
17/2017 služba Agentúra európskych grantova fondov, n.o.
1970.00 €
tz2017-03-01vs1 licencia TOPSET Solutions s.r.o.
78.00 €
2017/TJ-1 dotácie Obec Bátorová
4000.00 €
č. 16/32/010/30 urovnanie ÚPSVaR
0.00 €
č.16/32/012/17 UPSVaR ÚPSVaR
0.00 €
15/2016 búda na naradie TJ INTER Bátorová
349.00 €
14/2016 úprava práv MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
0.00 €
13/2016 služby MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
0.00 €
1 dotácie Obec Bátorová
0.00 €
N 581/16 vývoz nebezpečných odpadov Marius Pedersen a.s.
0.00 €
ZLP-2016-1271 Informačný systém DataCentrum EÚS Slovenska
0.00 €
12/2016 audit 2015 Ing. Katarína Karczagová
498.00 €
11/2016 rekonštrukcia KD Jozef Šaranko STEAM
7229.08 €
č. 2016/TJ - 3 dotácie Obec Bátorová
3176.00 €
2 urovnanie Obec Bátorová
0.00 €
1 urovnanie Obec Bátorová
0.00 €
č. 2016/TJ - 2 dotácie Obec Bátorová
414.00 €
20160331 miestne komunikácie EUROVIA SK, a.s.
94850.00 €
č. 2016/TJ - 1 dotácie Obec Bátorová
1410.00 €
260/2016-2060-2200 zmena zmluvy Ministerstvo hospodárstva SR
56180.04 €
10/2016 urovnanie CEVO, s.r.o.
0.00 €
9/2016 kamerový systém Jaroslav Kristin, Comet
1649.22 €
2016 ZP Dôvera Dôvera ZP a.s.
0.00 €
31 o nájme poľnohospodárskych pozemkov Obec Bátorová
0.00 €
4190085 vedenie účtu CP OTP Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
1610138 autorské práva SLOVGRAM
0.00 €
8/2016 realizácia VO Ing. Želmíra Kolimarová
950.00 €
7/2016 STŠ CEVO, s.r.o.
0.00 €
6/2015 zmena technických parametrov SSE-Distribúcia, a.s.,
0.00 €
5/2016 podanie ŽoNFP Občianske združenie BOVAP
0.00 €
ZLP-2016-1271 DCOM DataCentrum EÚS Slovenska
0.00 €
4/2016 Oprava MK VO Prvá Slovenská, s.r.o.
1040.00 €
3/2016 Vývoz triedeného odpadu Marius Pedersen a.s.
0.00 €
2/2016 plnenie úloh bezpečnostnotechnickej služby Ján Pavlov
60.00 €
1/2016 nájom poľnohospodárskych pozemkov Obec Bátorová
55.56 €
4001/15/076-ZZ-01 vinkulovanie výplaty vkladu OTP Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
4001/15/076 financovanie projektu verejného osvetlenia OTP Banka Slovensko, a.s.
63257.95 €
24/2015 Zhotovenie záverečného STM CEVO, s.r.o.
1080.72 €
469/2015-2050-1200 Rekonštrukcia VO Ministerstvo hospodárstva SR
56733.00 €
23/2015 Rekonštrukcia VO Stavby Slovákia s.r.o.
66669.23 €
22/2015 dodávka el.energie pre KD SPP, a.s.
0.00 €
21/2015 dodávka el.energie pre DS SPP, a.s.
0.00 €
20/2015 dodávka el.energie pre TJ SPP, a.s.
0.00 €
19/2015 dodávka el.energie pre VO SPP, a.s.
0.00 €
18/205 dodávka el.energie pre OÚ a MŠ SPP, a.s.
0.00 €
17/2015 dodávka el.energie pre BD SPP, a.s.
0.00 €
16/2015 rekonštrukcia KD Jozef Šaranko STEAM
5998.32 €
51509674 dodávka vody StVPS, a.s.
0.00 €
14/2015 vypracovanie projektu STŠ CEVO, s.r.o.
0.00 €
13/2015 dotácia na rok 2015 Obec Bátorová
3000.00 €
12/2015 pevná linka Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
11/2015 telefónny prístroj Slovak Telekom, a.s.
9.90 €
10/2015 spracovanie osobných údajov Geosense SK s.r.o.
0.00 €
9/2015 poskytovanie servisných služieb Geosense SK s.r.o.
0.00 €
8/2015 nájom poľ. pozemkov Obec Bátorová
484.28 €
7/2015 právne služby JUDr. Peter Ďurica
50.00 €
6/2015 menšie obecné služby ÚPSVaR
0.00 €
5/2015 menšie obecné služby ÚPSVaR
0.00 €
4/2015 doplnkové dôchodkové sporenie ING Tatry-sympatia
0.00 €
3/2015 čistenie odpadových vôd Obec Opatovská Nová Ves
0.00 €
2/2015 zabezpečenie realizácie AČ ÚPSVaR
0.00 €
1/2015 realizácia pracovnej činnosti ÚPSVaR
0.00 €
2014 miestna komunikácia Milan Násali ELMOUR
4809.12 €
1 úprava vzájomných práv a povinností Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
20031/26120130025 úprava vzájomných vzťahov Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
01 poskytnutie fin. prostriedkov Ing. Mária Weberová
0.00 €
12/2014 audit obce Ing. Katarína Karczagová
498.00 €
2014 verejný prenos hud. diel SOZA
0.00 €
012014 poskytnutie príspevku COOP JEDNOTA
30.00 €
6/2014 rekonštrukcia časti KD Jozef Šaranko STEAM
19963.43 €
22001 poskytovanie prístupu do siete internetu IKT Services Slovakia s.r.o.
0.00 €
Pc 4/14 prenájom zvonu Marius Pedersen a.s.
12.28 €
DR-20140303-01 vytvorenie webstránky obce Bátorová webex media, s.r.o.
492.00 €
0030-PRB/2011/Z záložné právo MDVaRR SR
0.00 €
178-11-612/2014 poskytovanie údajov z NK GaKÚ Bratislava
0.00 €
42/2014 zber šatstva Obec Bátorová
0.00 €

Zobraziť archív