• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 158)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
v zmysle OZ č. 513/91 odchyt zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci
1/2021 prenájom budovy KD Odb.: Mgr. Róbert Šarina
Dod.: Obec Bátorová
70 €
v zmysle ustanovenia § 663 užívanie pozemku par.č.: 142/3 Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Mgr. Pavel Vrško
10 €
20/32/012/12 realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
20/32/010/25 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5/2020 prenájom budovy KD Odb.: Mgr. Róbert Šarina
Dod.: Obec Bátorová
70 €
520012934 dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
581 služby Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Marius Padersen, a.s.
v zmysle ust. § 659 a nasl.OZ koncové zariadenie a SIM karta pri vykone scitania ludi Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
25/10/2020 spolupráca pri spracovaní žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
0 €
26/10/2020 spracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
0 €
20/32/054/307 príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Bátorová
Dod.: ÚPSVaR
0 €
2020/128/1653 kompenzácia výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Ministerstvo financií SR
7333 €
dodatok č. 1 Rekonštrukcia ulice k cintorínu v obci Bátorová Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SVOMA, s.r.o.
32099.51 €
4/2020 prenájom budovy KD a jedálenskej súpravy Odb.: Vladimír Berky
Dod.: Obec Bátorová
50 €
CRZ 2637/2020/LSR pozemky na LV č. 16, p.č.: 447/5 a 567/8 Odb.: Obec Bátorová
Dod.: LESY SR, štátny podnik
0 €
151/2020 mzdová agenda Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Ing. Erika Filipová INFO
0 €
KŽP-PO4-SC431-2017-19/K017 nenávratný finančný príspevok - merateľné ukazovatele Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Ministerstvo ŽP SR
0 €
SZH1209201501 triedený zber Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Marius Pedersen a.s.
0 €
3/2020 prenájom jedálenskej súpravy Odb.: Anikó Báštiová
Dod.: Obec Bátorová
10 €

Zobraziť archív