• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Kultúrne dedičstvo Obce Bátorová - FS Agačinka

V 70tych rokoch sa v obci Bátorová zrodila folklórna skupina (FS) Agačinka. Jej prvou vedúcou sa stala pani učiteľka A. Lendvaiová, ktorá bola hlavnou hnacou silou skupiny, krajčírkou krojov, režisérkou, organizačnou a umeleckou vedúcou, dramaturgičkou. Agačinka reprezentovala svoju obec na súťažiach v celom okrese, v Krupine, Detve, Kokave nad Rimavicou, Bratislave i v Maďarsku.

V súčasnosti vedie FS p. E. Ďurkovičová, ktorá s ostatnými členmi sa snaží o uchovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva obce Bátorová, ale i Banskobystrického regiónu.   

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sa nám podarilo nahrať a vydať CD nosič najúspešnejších piesní FS - Bátorovská Agačinka, Befogom a lovam, Noci moje noci, Zasvietil mesiačik, Vékony héja..., Keď tá ruža - Házunk előtt, Kamarátky moje - Köszönöm anyám, Tichý vetrík, Keď som sa ja vydávala, Pod úbočov - Mind aszt mondják, V Bátorovej tečie voda mútna - Faluvégen..., V hornom konci, dolnom konci - Nem vagyok szép..., V Bátorovej tečie voda kalná, mútna - Cserfa, bikfa, mogyoró..., Mám ja hrušku - Haragszik az édes anyám, Mojej milej dvore - Látod e babám...

Publikovaním CD nosiča budeme rozvíjať a oboznámime širokú verejnosť kultúrnym dedičstvom Obce Bátorová. Dúfame, že zaujmeme predovšetkým mládež, ktorá bude pokračovať v ďalšom rozvoji zachovania kultúrneho dedičstva našej obce, Banskobystrického regiónu.

(472.48 kb)

Zoznam aktualít

Pozvánka - Spomienková slávnosťPozvánka - Spomienková slávnosť
OU V. Krtíš - Verejná vyhláška: Bátorová, splašková kanalizácia II. etapaOU V. Krtíš - Verejná vyhláška: Bátorová, splašková kanalizácia II. etapa
Zápis detí do MŠ  Zápis detí do MŠ
ORHaZZ vo Veľkom KrtišiORHaZZ vo Veľkom Krtiši
StVPS - oznamStVPS - oznam
Ročný výkaz o KO z obce - rok 2022Ročný výkaz o KO z obce - rok 2022
Začaté konanie Začaté konanie
OU VK - verejná vyhláška : Bátorová, splašková kanalizácia - II.etapaOU VK - verejná vyhláška : Bátorová, splašková kanalizácia - II.etapa
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za r. 2022Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za r. 2022
Harmonogram vývozov komunálneho odpadu a triedeného odpadu pre rok 2023Harmonogram vývozov komunálneho odpadu a triedeného odpadu pre rok 2023
1 2 ... 31 [>]

História:

 Historická poloha obce:

Najstaršia zmienka o obci pochádza z r. 1277. V roku 1478 sa táto usadlosť spomína ako zemiansky majetok. Súpise pamiatok na Slovensku, vydanom v r. 1967 sa uvádzajú o obci Bátorová nasledovné údaje: „Bátorová, predtým Bátorovce 157 n.m. v Stredoslovenskom kraji, v Ipeľskej kotline, 21 km na JJZ od Modrého Kameňa. Roku 1277 sa uvádza Batur de Nene, podľa ktorého dostala dedina svoje meno. Obyvatelia sa živili obrábaním pôdy a vinohradníctvom, boli poddanými viacerých drobnejších feudálov. Cestná radová dedina.Kostol /ev. a v./ postavený roku 1903. Zvonica s barokovým zvonom z r. 1740.“     

[Pokračovať na Históriu...]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: