• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Slider1promo

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA

(192.74 kb)
(195.92 kb)
(193.22 kb)
(205.3 kb)
(203.75 kb)
(204.63 kb)
(199.7 kb)
(203.73 kb)
(202.07 kb)
(195.68 kb)
(201.39 kb)
(203.11 kb)
(215.44 kb)
(217.09 kb)
(206.35 kb)
(214.39 kb)

Zoznam aktualít

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bátorová„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bátorová
OR HaZZ VK - OznamyOR HaZZ VK - Oznamy
CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVACIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA
Vývoz komunálneho odpadu - HarmonogramVývoz komunálneho odpadu - Harmonogram
Vývoz triedeného odpadu - HarmonogramVývoz triedeného odpadu - Harmonogram
Oslavy dňa Obce Bátorová 740. výročie prvej písomnej zmienky o obci.Oslavy dňa Obce Bátorová 740. výročie prvej písomnej zmienky o obci.
Program rozvoja obce Bátorová Program rozvoja obce Bátorová
Pečať rozvoja obcePečať rozvoja obce
Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob!Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob!
Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ !

História:

 Historická poloha obce:

Najstaršia zmienka o obci pochádza z r. 1277. V roku 1478 sa táto usadlosť spomína ako zemiansky majetok. Súpise pamiatok na Slovensku, vydanom v r. 1967 sa uvádzajú o obci Bátorová nasledovné údaje: „Bátorová, predtým Bátorovce 157 n.m. v Stredoslovenskom kraji, v Ipeľskej kotline, 21 km na JJZ od Modrého Kameňa. Roku 1277 sa uvádza Batur de Nene, podľa ktorého dostala dedina svoje meno. Obyvatelia sa živili obrábaním pôdy a vinohradníctvom, boli poddanými viacerých drobnejších feudálov. Cestná radová dedina.Kostol /ev. a v./ postavený roku 1903. Zvonica s barokovým zvonom z r. 1740.“     

[Pokračovať na Históriu...]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: