• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
kompenzácia výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Ministerstvo financií SR
7333.00 €
prenájom budovy KD a jedálenskej súpravy Odb.: Vladimír Berky
Dod.: Obec Bátorová
50.00 €
pozemky na LV č. 16, p.č.: 447/5 a 567/8 Odb.: Obec Bátorová
Dod.: LESY SR, štátny podnik
0.00 €
mzdová agenda Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Ing. Erika Filipová INFO
0.00 €
nenávratný finančný príspevok - merateľné ukazovatele Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Ministerstvo ŽP SR
0.00 €
triedený zber Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Marius Pedersen a.s.
0.00 €
prenájom jedálenskej súpravy Odb.: Anikó Báštiová
Dod.: Obec Bátorová
10.00 €
prenájom nehnuteľnosti a prepožičanie jedálenskej súpravy Odb.: Michaela Vlkolenská
Dod.: Obec Bátorová
30.00 €
prenájom nehnuteľnosti a prepožičanie jedálenskej súpravy Odb.: Lucia Slezáková
Dod.: Obec Bátorová
50.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
cena za uskutočnenie triedeného zberu vrátane nákladov na zabezpečenie nakladania s nečistotami po vytriedení z obce Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Marius Pedersen a.s.
0.00 €
finančný príspevok zamestnávateľovi podľa § 54 Odb.: Obec Bátorová
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
funkcia bezpečnostného technika Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Ján Príbeli
240.00 €
vydanie certifikátu Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
príspevok formou nákupných poukážok Odb.: Obec Bátorová
Dod.: COOP JEDNOTA
40.00 €
fin.príspevok na mentorované zapracovanie a prax u zamestnavatela Odb.: Obec Bátorová
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
zmeny k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/K017 Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
peňažný dar Odb.: Obec Bátorová
Dod.: A.M.F STAV s.r.o.
150.00 €
nájom budovy šatne Odb.: TJ INTER Bátorová
Dod.: Obec Bátorová
0.00 €
nájom budovy šatne Odb.: TJ INTER Bátorová
Dod.: Obec Bátorová
1.00 €
prenájom sály a prepožičanie jedálenskej súpravy Odb.: Erik Vanko
Dod.: Obec Bátorová
30.00 €
organizovanie verejného podujatia Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Róbert Rimóci
100.00 €
Magio Internet Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
prenájom sály a prepožičanie jedálenskej súpravy Odb.: Krivánska Andrea
Dod.: Obec Bátorová
30.00 €
poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 Žiadateľovi z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe VZN BBSK č. 36/2019 Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1680.00 €
zabezpečenie a výkon menších obecných služieb Odb.: Obec Bátorová
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
aktivity a činnosti súvisiace s vykonaním stavebného dozoru pre výkon stavebného diela Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Lászlo Jámbor
4750.00 €
riadiace a administratívne práce k projektu Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Atlid s.r.o.
6860.00 €
finančný príspevok na úhradu nevyhnutných nákladov spojených so zapracovaním DNO Odb.: Obec Bátorová
Dod.: ÚPSVaR
465.60 €
finančný príspevok na úhradu nevyhnutných nákladov spojených so zapracovaním DNO Odb.: Obec Bátorová
Dod.: ÚPSVaR
558.72 €
Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
234928.71 €
Dotácia Odb.: TJ INTER Bátorová
Dod.: Obec Bátorová
2000.00 €
poskytovanie komplexných právnych služieb Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Advokátska kancelária, JUDr. Jozef Školník
200.00 €
spracuvanie údajov Odb.: Obec Bátorová
Dod.: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
0.00 €
služba Odb.: Obec Bátorová
Dod.: A.M.F STAV s.r.o.
0.00 €
služba - stavebný dozor Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Lászlo Jámbor
0.00 €
externé riadenie projektu Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Atlid s.r.o.
0.00 €
distribúcia elektriny Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Ing. Július Hajtman a Zuzana Hajtmanová, Ing. Ján Macko a Valéria Macková
Dod.: Obec Bátorová
1.00 €
rekonštrukcia MK Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Jozef Šaranko STEAM
35247.25 €
spracúvanie os. údajov Odb.: Obec Bátorová
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
poskytnutie príspevku Odb.: Obec Bátorová
Dod.: COOP JEDNOTA
30.00 €
služby zodpovednej osoby Odb.: Obec Bátorová
Dod.: ITAK s.r.o.
0.00 €
prenájom Odb.: Ján Ďurkovič
Dod.: Obec Bátorová
70.00 €
kúpna zmluva Odb.: Obec Bátorová
Dod.: AGROSPOL Nenince, s.r.o.
0.00 €
dotácia pre TJ Inter Bátorová Odb.: TJ INTER Bátorová
Dod.: Obec Bátorová
2500.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec Bátorová
Dod.: AGRO SAP, s.r.o.
288.31 €
pomoc v HN Odb.: Obec Bátorová
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
pomoc v HN Odb.: Obec Bátorová
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
poskytnutie peňažného daru Odb.: Pierott,n.o.
Dod.: Obec Bátorová
50.00 €
služba Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
504.00 €
služba Odb.: Obec Bátorová
Dod.: MUDr. Mária Tóthová
7.00 €
stavebné práce Odb.: Obec Bátorová
Dod.: A.M.F STAV s.r.o.
229199.88 €
služba Odb.: Obec Bátorová
Dod.: FS Hrušov
170.00 €
príspevok Odb.: Obec Bátorová
Dod.: COOP JEDNOTA
30.00 €
služba Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Delphia s.r.o.
620.00 €
dotácie Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1500.00 €
služba VO Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Ing. Martina Babibcová PROJEKTOV0 PORADENSTVO
1070.00 €
distribúcia plynu Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
služba Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Agentúra európskych grantova fondov, n.o.
1970.00 €
licencia Odb.: Obec Bátorová
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
78.00 €
dotácie Odb.: TJ INTER Bátorová
Dod.: Obec Bátorová
4000.00 €
urovnanie Odb.: Obec Bátorová
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
UPSVaR Odb.: Obec Bátorová
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
búda na naradie Odb.: Obec Bátorová
Dod.: TJ INTER Bátorová
349.00 €
úprava práv Odb.: Obec Bátorová
Dod.: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
0.00 €
služby Odb.: Obec Bátorová
Dod.: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
0.00 €
dotácie Odb.: TJ INTER Bátorová
Dod.: Obec Bátorová
0.00 €
vývoz nebezpečných odpadov Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Marius Pedersen a.s.
0.00 €
Informačný systém Odb.: Obec Bátorová
Dod.: DataCentrum EÚS Slovenska
0.00 €
audit 2015 Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
498.00 €
rekonštrukcia KD Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Jozef Šaranko STEAM
7229.08 €
dotácie Odb.: TJ INTER Bátorová
Dod.: Obec Bátorová
3176.00 €
urovnanie Odb.: TJ INTER Bátorová
Dod.: Obec Bátorová
0.00 €
urovnanie Odb.: TJ INTER Bátorová
Dod.: Obec Bátorová
0.00 €
dotácie Odb.: TJ INTER Bátorová
Dod.: Obec Bátorová
414.00 €
miestne komunikácie Odb.: Obec Bátorová
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
94850.00 €
dotácie Odb.: TJ INTER Bátorová
Dod.: Obec Bátorová
1410.00 €
zmena zmluvy Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
56180.04 €
urovnanie Odb.: Obec Bátorová
Dod.: CEVO, s.r.o.
0.00 €
kamerový systém Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Jaroslav Kristin, Comet
1649.22 €
ZP Dôvera Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Dôvera ZP a.s.
0.00 €
o nájme poľnohospodárskych pozemkov Odb.: AGROSPOL Nenince s.r.o.
Dod.: Obec Bátorová
0.00 €
vedenie účtu CP Odb.: Obec Bátorová
Dod.: OTP Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
autorské práva Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SLOVGRAM
0.00 €
realizácia VO Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Ing. Želmíra Kolimarová
950.00 €
STŠ Odb.: Obec Bátorová
Dod.: CEVO, s.r.o.
0.00 €
zmena technických parametrov Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SSE-Distribúcia, a.s.,
0.00 €
podanie ŽoNFP Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Občianske združenie BOVAP
0.00 €
DCOM Odb.: Obec Bátorová
Dod.: DataCentrum EÚS Slovenska
0.00 €
Oprava MK VO Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Prvá Slovenská, s.r.o.
1040.00 €
Vývoz triedeného odpadu Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Marius Pedersen a.s.
0.00 €
plnenie úloh bezpečnostnotechnickej služby Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Ján Pavlov
60.00 €
nájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: MOVINO spol. s r.o.
Dod.: Obec Bátorová
55.56 €
vinkulovanie výplaty vkladu Odb.: Obec Bátorová
Dod.: OTP Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
financovanie projektu verejného osvetlenia Odb.: Obec Bátorová
Dod.: OTP Banka Slovensko, a.s.
63257.95 €
Zhotovenie záverečného STM Odb.: Obec Bátorová
Dod.: CEVO, s.r.o.
1080.72 €
Rekonštrukcia VO Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
56733.00 €
Rekonštrukcia VO Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Stavby Slovákia s.r.o.
66669.23 €
dodávka el.energie pre KD Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
dodávka el.energie pre DS Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
dodávka el.energie pre TJ Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
dodávka el.energie pre VO Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
dodávka el.energie pre OÚ a MŠ Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
dodávka el.energie pre BD Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
rekonštrukcia KD Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Jozef Šaranko STEAM
5998.32 €
dodávka vody Odb.: Obec Bátorová
Dod.: StVPS, a.s.
0.00 €
vypracovanie projektu STŠ Odb.: Obec Bátorová
Dod.: CEVO, s.r.o.
0.00 €
dotácia na rok 2015 Odb.: TJ INTER Bátorová
Dod.: Obec Bátorová
3000.00 €
pevná linka Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
telefónny prístroj Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.90 €
spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Geosense SK s.r.o.
0.00 €
poskytovanie servisných služieb Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Geosense SK s.r.o.
0.00 €
nájom poľ. pozemkov Odb.: AGROSPOL Nenince s.r.o.
Dod.: Obec Bátorová
484.28 €
právne služby Odb.: Obec Bátorová
Dod.: JUDr. Peter Ďurica
50.00 €
menšie obecné služby Odb.: Obec Bátorová
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
menšie obecné služby Odb.: Obec Bátorová
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Bátorová
Dod.: ING Tatry-sympatia
0.00 €
čistenie odpadových vôd Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Obec Opatovská Nová Ves
0.00 €
zabezpečenie realizácie AČ Odb.: Obec Bátorová
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
realizácia pracovnej činnosti Odb.: Obec Bátorová
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
miestna komunikácia Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Milan Násali ELMOUR
4809.12 €
úprava vzájomných práv a povinností Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
úprava vzájomných vzťahov Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
poskytnutie fin. prostriedkov Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Ing. Mária Weberová
0.00 €
audit obce Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
498.00 €
verejný prenos hud. diel Odb.: Obec Bátorová
Dod.: SOZA
0.00 €
poskytnutie príspevku Odb.: Obec Bátorová
Dod.: COOP JEDNOTA
30.00 €
rekonštrukcia časti KD Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Jozef Šaranko STEAM
19963.43 €
poskytovanie prístupu do siete internetu Odb.: Obec Bátorová
Dod.: IKT Services Slovakia s.r.o.
0.00 €
prenájom zvonu Odb.: Obec Bátorová
Dod.: Marius Pedersen a.s.
12.28 €
vytvorenie webstránky obce Bátorová Odb.: Obec Bátorová
Dod.: webex media, s.r.o.
492.00 €
záložné právo Odb.: Obec Bátorová
Dod.: MDVaRR SR
0.00 €
poskytovanie údajov z NK Odb.: Obec Bátorová
Dod.: GaKÚ Bratislava
0.00 €
zber šatstva Odb.: Ján Botto
Dod.: Obec Bátorová
0.00 €

Zobraziť archív