• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob!

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ !

Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z.z. fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 Eur, resp. v blokovom konaní do výšky 100 Eur, právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 Eur.

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá !

Ak začne horieť napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť.

Ak nie, okamžite volajte hasičov ! Telefónne číslo je 150 alebo 112 

(770.17 kb)
(273.21 kb)

Zoznam aktualít

RUVZ Veľký Krtíš - verejná vyhláškaRUVZ Veľký Krtíš - verejná vyhláška
Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytovTlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Opatrenie UVZ SR - prevádzky a hromadné podujatia, platnosť od 18.09.2020Opatrenie UVZ SR - prevádzky a hromadné podujatia, platnosť od 18.09.2020
Opatrenie UVZ SR - hranice, platnosť od 18.09.2020Opatrenie UVZ SR - hranice, platnosť od 18.09.2020
Oznámenie MŚ a ZŠ ČebovceOznámenie MŚ a ZŠ Čebovce
Oznámenie - verejnou vyhláškouOznámenie - verejnou vyhláškou
Recyklácia papieraRecyklácia papiera
Rozhodnutie - Bátorová, splašková kanalizácia - I. etapaRozhodnutie - Bátorová, splašková kanalizácia - I. etapa
DETSKÝ TÁBOR 2020DETSKÝ TÁBOR 2020
Záverečný účet 2019Záverečný účet 2019
1 2 ... 15 [>]

História:

 Historická poloha obce:

Najstaršia zmienka o obci pochádza z r. 1277. V roku 1478 sa táto usadlosť spomína ako zemiansky majetok. Súpise pamiatok na Slovensku, vydanom v r. 1967 sa uvádzajú o obci Bátorová nasledovné údaje: „Bátorová, predtým Bátorovce 157 n.m. v Stredoslovenskom kraji, v Ipeľskej kotline, 21 km na JJZ od Modrého Kameňa. Roku 1277 sa uvádza Batur de Nene, podľa ktorého dostala dedina svoje meno. Obyvatelia sa živili obrábaním pôdy a vinohradníctvom, boli poddanými viacerých drobnejších feudálov. Cestná radová dedina.Kostol /ev. a v./ postavený roku 1903. Zvonica s barokovým zvonom z r. 1740.“     

[Pokračovať na Históriu...]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: