• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
293134506_347128454274642_4537509703140956361_n

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Projekt KŽP - Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci

Názov projektu: Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Bátorová

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Výška nenávratného finančného  príspevku: 216 227,16 €

Miesto realizácie projektu:  Bátorová

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 4/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2019

Opis projektu: Finančné prostriedky z NFP budú použité na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Bátorová, ktorá je zaradená do kategórie Administratívne budovy. V súčasnosti je budova OcÚ v nevyhovujúcom technickom stave. Pre zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy je potrebné zatepliť záklop, podlahu nad nevykurovaným prostredím zospodu a obvodovú vonkajšiu stenu budovy. Zároveň je potrebné vymeniť všetky staré drevené dvere a okná za plastové. Projekt rieši aj prípravu TÚV, ktorá bude zabezpečená výmenou súčasného kotla na plyn za fotovoltaické kolektory na streche objektu s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Projekt navrhuje úpravy, ktorými dôjde k odstráneniu najmä funkčných porúch a k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií, k zníženiu energetickej náročnosti budovy a efektívnejšieho využitia  zdroja tepla. Dôjde k výraznému predĺženiu fyzickej i morálnej životnosti objektu. Zrealizovaním projektu dôjde k výraznej úspore energie, a tým aj k úspore finančných prostriedkov. Zároveň realizovaním projektu dôjde k zlepšeniu životného prostredia, keďže dôjde k výraznému zníženiu vypúšťania emisií do ovzdušia. Realizáciou projektu dôjde k zmene potreby primárnej energie z triedy G na triedu A1. Realizáciou navrhnutých opatrení sa dosiahne zníženie potreby energie nad rámec platných minimálnych požiadaviek na úroveň ultranízkoenergetická budova.

IMG_20190708_120220IMG_20190708_120442IMG_20190708_120257IMG_20191001_095416
IMG_20190828_072556P9170093.JPGP8080051.JPGIMG_20190920_143820
P8080034.JPGP8080042.JPGIMG_20191010_140339IMG_20191022_075550
IMG_20191022_075817IMG_20191108_105549IMG_20191108_105650IMG_20191108_105721
20191121_12525320191121_12543720191121_125558

Zoznam aktualít

Prerušenie distribúcie elektriny - 20.9.2023Prerušenie distribúcie elektriny - 20.9.2023
Dňa 20.09.2023 v čase od 11:00 do 16:30 hodiny bude v obci Bátorová prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta viď príloha.
VOĽBY 2023 - Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie VOĽBY 2023 - Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Privítanie leta - 08.07.2023Privítanie leta - 08.07.2023
Záverečný účet Obce Bátorová za rok 2022Záverečný účet Obce Bátorová za rok 2022
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2023Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2023
VOĽBY DO NR SR 2023VOĽBY DO NR SR 2023
OZNAMOZNAM
Dňa 20.06.2023 v čase od 8:00 do 15:30 hodiny bude v obci Bátorová prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta viď príloha.
ENVIPAK  - Certifikát za rok 2022ENVIPAK - Certifikát za rok 2022
Prerušenie distribúcie elektriny - 08.06.2023Prerušenie distribúcie elektriny - 08.06.2023
OZNAM Dňa 08.06.2023 v čase od 8:00 do 15:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na odberných miestach uvedených v prílohe.
Pozvánka - Spomienková slávnosťPozvánka - Spomienková slávnosť
1 2 ... 32 [>]

História:

 Historická poloha obce:

Najstaršia zmienka o obci pochádza z r. 1277. V roku 1478 sa táto usadlosť spomína ako zemiansky majetok. Súpise pamiatok na Slovensku, vydanom v r. 1967 sa uvádzajú o obci Bátorová nasledovné údaje: „Bátorová, predtým Bátorovce 157 n.m. v Stredoslovenskom kraji, v Ipeľskej kotline, 21 km na JJZ od Modrého Kameňa. Roku 1277 sa uvádza Batur de Nene, podľa ktorého dostala dedina svoje meno. Obyvatelia sa živili obrábaním pôdy a vinohradníctvom, boli poddanými viacerých drobnejších feudálov. Cestná radová dedina.Kostol /ev. a v./ postavený roku 1903. Zvonica s barokovým zvonom z r. 1740.“     

[Pokračovať na Históriu...]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: