• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Projekt KŽP - Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci

Názov projektu: Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Bátorová

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Výška nenávratného finančného  príspevku: 216 227,16 €

Miesto realizácie projektu:  Bátorová

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 4/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2019

Opis projektu: Finančné prostriedky z NFP budú použité na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Bátorová, ktorá je zaradená do kategórie Administratívne budovy. V súčasnosti je budova OcÚ v nevyhovujúcom technickom stave. Pre zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy je potrebné zatepliť záklop, podlahu nad nevykurovaným prostredím zospodu a obvodovú vonkajšiu stenu budovy. Zároveň je potrebné vymeniť všetky staré drevené dvere a okná za plastové. Projekt rieši aj prípravu TÚV, ktorá bude zabezpečená výmenou súčasného kotla na plyn za fotovoltaické kolektory na streche objektu s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Projekt navrhuje úpravy, ktorými dôjde k odstráneniu najmä funkčných porúch a k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií, k zníženiu energetickej náročnosti budovy a efektívnejšieho využitia  zdroja tepla. Dôjde k výraznému predĺženiu fyzickej i morálnej životnosti objektu. Zrealizovaním projektu dôjde k výraznej úspore energie, a tým aj k úspore finančných prostriedkov. Zároveň realizovaním projektu dôjde k zlepšeniu životného prostredia, keďže dôjde k výraznému zníženiu vypúšťania emisií do ovzdušia. Realizáciou projektu dôjde k zmene potreby primárnej energie z triedy G na triedu A1. Realizáciou navrhnutých opatrení sa dosiahne zníženie potreby energie nad rámec platných minimálnych požiadaviek na úroveň ultranízkoenergetická budova.

IMG_20190708_120220IMG_20190708_120442IMG_20190708_120257IMG_20191001_095416
IMG_20190828_072556P9170093.JPGP8080051.JPGIMG_20190920_143820
P8080034.JPGP8080042.JPGIMG_20191010_140339IMG_20191022_075550
IMG_20191022_075817IMG_20191108_105549IMG_20191108_105650IMG_20191108_105721
20191121_12525320191121_12543720191121_125558

Zoznam aktualít

RVaPS Veľký KrtíšRVaPS Veľký Krtíš
Tábor pre deti a mládež - Bátorová 2021Tábor pre deti a mládež - Bátorová 2021
OZNAMOZNAM
Obec Bátorová si Vám dovoľuje oznámiť, že z dôvodu "Opravy miestnych komunikácií v obci Bátorová" bude úplne uzavretá cesta v k.ú. Bátorová, p.č.: 563/1 vo vlastníctve Obce Bátorová, cesta smerom k pivniciam - Závoz v dĺžke cca 43 m. Predbežný termín uzavretia: od 20.7.2021 do 25.7.2021 Za pochopenie Vám vopred ďakujem.
"STRETNUTIE RODÁKOV OBCE BÁTOROVÁ"
Vážení občania, rodáci Obce Bátorová ale aj ostatní, srdečne Vás pozývame na podujatie "STRETNUTIE RODÁKOV OBCE BÁTOROVÁ", ktoré sa uskutoční 31.07.2021 (sobotu) na miestnom ihrisku so začiatkom o 16:00 hodine. Tešíme sa na Vás!!! Obec Bátorová
VK - 6. kolo na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠVK - 6. kolo na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ
Tábor pre deti  a mládež - Bátorová 2021Tábor pre deti a mládež - Bátorová 2021
ENVI PAK - poplatky za odpadENVI PAK - poplatky za odpad
Rozhodnutie - RÚSESRozhodnutie - RÚSES
Čas zvýšeného nebezpečenstva  vzniku požiaruČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Tábor pre deti a mládež - Bátorová 2021Tábor pre deti a mládež - Bátorová 2021
1 2 ... 22 [>]

História:

 Historická poloha obce:

Najstaršia zmienka o obci pochádza z r. 1277. V roku 1478 sa táto usadlosť spomína ako zemiansky majetok. Súpise pamiatok na Slovensku, vydanom v r. 1967 sa uvádzajú o obci Bátorová nasledovné údaje: „Bátorová, predtým Bátorovce 157 n.m. v Stredoslovenskom kraji, v Ipeľskej kotline, 21 km na JJZ od Modrého Kameňa. Roku 1277 sa uvádza Batur de Nene, podľa ktorého dostala dedina svoje meno. Obyvatelia sa živili obrábaním pôdy a vinohradníctvom, boli poddanými viacerých drobnejších feudálov. Cestná radová dedina.Kostol /ev. a v./ postavený roku 1903. Zvonica s barokovým zvonom z r. 1740.“     

[Pokračovať na Históriu...]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: