• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Projekt KŽP - Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci

Názov projektu: Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Bátorová

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Výška nenávratného finančného  príspevku: 216 227,16 €

Miesto realizácie projektu:  Bátorová

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 4/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2019

Opis projektu: Finančné prostriedky z NFP budú použité na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Bátorová, ktorá je zaradená do kategórie Administratívne budovy. V súčasnosti je budova OcÚ v nevyhovujúcom technickom stave. Pre zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy je potrebné zatepliť záklop, podlahu nad nevykurovaným prostredím zospodu a obvodovú vonkajšiu stenu budovy. Zároveň je potrebné vymeniť všetky staré drevené dvere a okná za plastové. Projekt rieši aj prípravu TÚV, ktorá bude zabezpečená výmenou súčasného kotla na plyn za fotovoltaické kolektory na streche objektu s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Projekt navrhuje úpravy, ktorými dôjde k odstráneniu najmä funkčných porúch a k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií, k zníženiu energetickej náročnosti budovy a efektívnejšieho využitia  zdroja tepla. Dôjde k výraznému predĺženiu fyzickej i morálnej životnosti objektu. Zrealizovaním projektu dôjde k výraznej úspore energie, a tým aj k úspore finančných prostriedkov. Zároveň realizovaním projektu dôjde k zlepšeniu životného prostredia, keďže dôjde k výraznému zníženiu vypúšťania emisií do ovzdušia. Realizáciou projektu dôjde k zmene potreby primárnej energie z triedy G na triedu A1. Realizáciou navrhnutých opatrení sa dosiahne zníženie potreby energie nad rámec platných minimálnych požiadaviek na úroveň ultranízkoenergetická budova.

IMG_20190708_120220IMG_20190708_120442IMG_20190708_120257IMG_20191001_095416
IMG_20190828_072556P9170093.JPGP8080051.JPGIMG_20190920_143820
P8080034.JPGP8080042.JPGIMG_20191010_140339IMG_20191022_075550
IMG_20191022_075817IMG_20191108_105549IMG_20191108_105650IMG_20191108_105721
20191121_12525320191121_12543720191121_125558

Zoznam aktualít

Rozhodnutie - Bátorová, splašková kanalizácia - I. etapaRozhodnutie - Bátorová, splašková kanalizácia - I. etapa
DETSKÝ TÁBOR 2020DETSKÝ TÁBOR 2020
Záverečný účet 2019Záverečný účet 2019
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky r. 2020Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky r. 2020
Oznámenie o skončení prevádzky MŠOznámenie o skončení prevádzky MŠ
Oznámenie o strategickom dokumenteOznámenie o strategickom dokumente
Informácia - odvetvie poľnohospodárstvaInformácia - odvetvie poľnohospodárstva
Oznámenie o začatí  konaniaOznámenie o začatí konania
Tábor na hrade Modrý KameňTábor na hrade Modrý Kameň
Opatrenie UVZ SROpatrenie UVZ SR
1 2 ... 14 [>]

História:

 Historická poloha obce:

Najstaršia zmienka o obci pochádza z r. 1277. V roku 1478 sa táto usadlosť spomína ako zemiansky majetok. Súpise pamiatok na Slovensku, vydanom v r. 1967 sa uvádzajú o obci Bátorová nasledovné údaje: „Bátorová, predtým Bátorovce 157 n.m. v Stredoslovenskom kraji, v Ipeľskej kotline, 21 km na JJZ od Modrého Kameňa. Roku 1277 sa uvádza Batur de Nene, podľa ktorého dostala dedina svoje meno. Obyvatelia sa živili obrábaním pôdy a vinohradníctvom, boli poddanými viacerých drobnejších feudálov. Cestná radová dedina.Kostol /ev. a v./ postavený roku 1903. Zvonica s barokovým zvonom z r. 1740.“     

[Pokračovať na Históriu...]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: