• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Stretnutie rodákov Obce Bátorová

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sa 31.júla 2021 uskutočnilo v našej malej obci podujatie "Stretnutie rodákov obce Bátorová". Cieľom podujatia bolo zabudnúť na každodenné starosti, spoločne sa zabaviť, cítiť sa ako jedna veľká rodina, rozvíjať aktivity, ktoré majú morálny prínos pre náš kraj.

Stretnutie sa začalo o 16:00 hodine na miestnom futbalovom ihrisku svätou omšou. Následne pán starosta privítal všetkých rodákov obce ako aj ďalších prítomných. Zároveň zablahoželal najstaršiemu občanovi, ktorý práve v ten deň slávil svoje 90-te narodeniny. Potom sa presunulo k budove TJ Inter Bátorová, ktorá sa vysvätila.

Po oficiálnej časti podujatia sa začali športové aktivity pre malých i veľkých na miestnom ihrisku. Súťažilo sa v rôznych disciplínach a víťazi boli aj odmenení vecnými cenami. Úspech mal aj priateľský futbalový zápas. 

Pre deti boli zabezpečené skákacie hrady, penová párty, konský záprah a cukrová vata. O občerstvenie bolo tiež postarané. Podával sa guľáš, hot-dog, čapovaná kofola a pivo.

Podujatie bolo sprevádzané reprodukovanou hudobnou produkciou, ktorého vyvrcholením bolo v  podvečerných hodinách vystúpenie umelca Alexandra Szollosiho - Felvidéki Mulatósok. Po vystúpení nasledovalo vylosovanie tomboly, kde boli hodnotné ceny - 1. cena: televízor a zapálenie vatry, okolo ktorej sa zhromaždili všetci malí i veľkí účastníci podujatia. Boli sme ako jedna veľká rodina.

Domácim sa ako spomienka na predmetné podujatie odovzdali upomienkové magnetky.

Dúfame, že realizáciou tejto akcie sme prispeli k rozvíjaniu kultúrnych a pohybových aktivít detí, mládeže a dospelých občanov našej dedinky, okresu ale aj kraju.

Na záver chceme poďakovať každému kto priložil svoju ruku k dielu, aby sa toto "stretnutie" mohlo zrealizovať. 

Stretnutie rodákov obce Bátorová (2021)

COA-fin-podpora210131706_882631559297944_7792918399338315095_n200437480_882631615964605_6913137614208188911_n223451370_882631662631267_3455966550399351788_n
190885030_882631702631263_1809483364641895422_n226108064_883242615903505_4362657129855863310_n191095055_882632069297893_3258209269472825907_n220270446_882631892631244_4963862093683928376_n
224644320_883242492570184_5585373904424133742_n206485915_882632019297898_857661832648008523_n226622768_883241875903579_3898321235814794867_n228887771_883241969236903_438857533509079160_n
226823553_882631929297907_7379848216473928878_n228640613_883242449236855_7681497412632084302_n230441973_883241919236908_8091913267375263824_n228401495_961766304673228_6129705767277542772_n
sanci - mariansanci - valika 1208048964_882631979297902_3012207157621402171_ntombola - 1.cena
225615559_883241769236923_7547549630216412183_n228177464_882632369297863_2346350986704960248_n198289134_882632325964534_2434568255238818564_n229313030_882632405964526_8062832210452736019_n

Zoznam aktualít

Voľby 2022 - emailová adresaVoľby 2022 - emailová adresa
"Rozhýbme deti a mládež v Bátorovej"
Tábor pre deti a mládež - Bátorová 2022Tábor pre deti a mládež - Bátorová 2022
HASIČI VARUJÚHASIČI VARUJÚ
Regionálna veterinárna a potravinová správa V. KrtíšRegionálna veterinárna a potravinová správa V. Krtíš
Voľby 2022Voľby 2022
Verejná vyhláska - kanalizacia I. etapaVerejná vyhláska - kanalizacia I. etapa
Oznam MŠOznam MŠ
INFLAČNÁ POMOCINFLAČNÁ POMOC
Tábor pre deti a mládež - Bátorová 2022Tábor pre deti a mládež - Bátorová 2022
1 2 ... 29 [>]

História:

 Historická poloha obce:

Najstaršia zmienka o obci pochádza z r. 1277. V roku 1478 sa táto usadlosť spomína ako zemiansky majetok. Súpise pamiatok na Slovensku, vydanom v r. 1967 sa uvádzajú o obci Bátorová nasledovné údaje: „Bátorová, predtým Bátorovce 157 n.m. v Stredoslovenskom kraji, v Ipeľskej kotline, 21 km na JJZ od Modrého Kameňa. Roku 1277 sa uvádza Batur de Nene, podľa ktorého dostala dedina svoje meno. Obyvatelia sa živili obrábaním pôdy a vinohradníctvom, boli poddanými viacerých drobnejších feudálov. Cestná radová dedina.Kostol /ev. a v./ postavený roku 1903. Zvonica s barokovým zvonom z r. 1740.“     

[Pokračovať na Históriu...]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: