SlovenskýMagyarEnglish

Kultúrny dom

Kultúrny dom

Na prestavbu a modernizáciu kultúrneho domu boli poskytnuté finančné prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Urobila sa nová strecha, boli vymenené okná, vonkajšie dvere a celá budova bola zateplená.