SlovenskýMagyarEnglish

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  26. JÚL 2024
  Piatok
 • Papier
  29. JÚL 2024
  Pondelok
 • Plasty
  13. AUG 2024
  Utorok
 • Nebezpečný, nemocničný odpad
  21. OKT 2024
  Pondelok
BÁTOROVÁ Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC BÁTOROVÁ

Najstaršia zmienka o obci pochádza z r. 1277. V roku 1478 sa táto usadlosť spomína ako zemiansky majetok. Súpise pamiatok na Slovensku, vydanom v r. 1967 sa uvádzajú o obci Bátorová nasledovné údaje: „Bátorová, predtým Bátorovce 157 n.m. v Stredoslovenskom kraji, v Ipeľskej kotline, 21 km na JJZ od Modrého Kameňa. Roku 1277 sa uvádza Batur de Nene, podľa ktorého dostala dedina svoje meno. Obyvatelia sa živili obrábaním pôdy a vinohradníctvom, boli poddanými viacerých drobnejších feudálov. Cestná radová dedina.Kostol /ev. a v./ postavený roku 1903. Zvonica s barokovým zvonom z r. 1740.“