SlovenskýMagyarEnglish

Kultúra

Fs Agačinka

Fs Agačinka

V našej obci pôsobí folklórna skupina "AGAČINKA " .

Folklórna skupina Agačinka sa zrodila popri ZO Slovenský Zväz Žien koncom novembra 1973, kedy bol zvolený nový výbor. ZO SZŽ mal 37 členov. V decembri 1973 sa 20 členiek pričinilo o zábavu v estrádnom pásme. Pôvodne sa súbor nazýval ,,Spevácka skupina“.

Názov Agačinka nesie už 4. desaťročie. Prečo Agačinka? Možno preto, lebo folklórna skupina je ako ten lesík nad dedinou, ktorý naši predkovia vysadili preto aby korene stromov spevnili svahy a chránili obyvateľov obce. Tak sa aj hymnou FS Agačinky stala pieseň ,,Bátorovská agačinka zelená sa....

Prvou vedúcou FS Agačinka bola pani učiteľka Anna Lendvaiová, ktorá bola hlavnou hnacou silou skupiny, krajčírkou krojov, režisérkou, organizačnou a umeleckou vedúcou, dramaturgičkou. Získala s ňou mnoho úspechov a ocenení na rôznych prehliadkach , súťažiach a festivaloch. FS nemohla chýbať ani rôznychh oslavách ako: Dožinky na JRD, oslavy MDŽ, oslavy 1 Mája, v krojoch sa chodilo aj na voľby. S estrádami a rôznymi divadelnými hrami pôsobila v domácej obci a aj v susedných Neninciach. Pesničkami spestrovali uvítanie detí do života, nechýbali ani pri uzavretí sobáša. Nacvičovanie estrád bolo v kultúrnom dome. Keďže doba bola ťažká a bolo málo finančných prostriedkov, členky Agačinky si z domu potajme brávali uhlie a drevo, aby si mohli v kultúrnom dome zakúriť a nacvičiť program. Odovzdávali do zberu handry, papier aby si aspoň málinko peniažkov zarobili. Párali peria, ktoré neskôr venovali do detského domova spolu aj s oblečením.

Agačinka reprezentovala svoju obec na súťažiach v Modrom Kameni, vo Veľkom Krtíši a na vystúpeniach v celom okrese. Neskôr sa dostali aj ďalej z okresu a to do Krupiny, Detvy, Kokavy nad Rimavicou, Bratislavy, Maďarska / Salmaterči/

Na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, v roku 1985, si ich pod svoje krídla zobral p. Ing. Viliam Gruska a pripravil nádherné pásmo do slovenskej televízie.

Po odchode pani Lendvajovej v r. 1997 sa činnosť Agačinky utlmila, vlastne zanikla. Bolo potrebné pozbierať sily a ochotných ľudí, aby sa mohlo pokračovať. Za podpory vtedajšieho starostu sa na trojkráľovú sobotu 06.01.2001 ženy znovu obliekli do krojov a pripravili dedinskú zábavu. Nebolo to jednoduché, Agačinka sa však obnovila aj omladila. Vedenia folklórnej skupiny sa ujala v 2001 ďalšia pani učiteľka Mgr. Marta Bobálová. Veľkou podporou jej boli zakladateľky súboru: Božena Horváthová, Mária Krivánska, Margita Pásztorová a Mária Molnárová, Katarína Grešinová, Mária Máthová a Emília Ďurkovičová, ktoré pôsobia dodnes.

Keďže počet pôvodných členov Agačinky sa zmenšil bola do súboru prijatá výpomoc mládeže z okolitých dedín. Počas tohto obdobia Agačinka učinkovala na dňoch obce v okolitých i vzdialenejších dedinách ako sú: Čebovce, Nenince, Opatovská Nová Ves, Lesenice, Chrastince, Malá Čalomija, Slovenské Ďarmoty, Želovce, Dolná Strehová, Strháre, Modrý Kameň, Veľký Krtíš ako aj v Madarských obciach Terany - Terény, Orhalom, Veňarec - Vanyarc

Agačinka svojich priaznivcov zabávala s programami: Svadba, Priadky, Páračky, Zber úrody, Kvetná nedeľa, Rozprávka o šošovičkovej studničke, Krása z plátna zrodená.

V októbri 2005 bola FS Agačinka pozvaná na regionálnu súťažnú prehliadku dedinských folklórnych skupín do Vidinej. Z regionálnej prehliadky postúpila na krajskú súťažnú prehliadku do Banskej Bystrice. V Banskej Bystrici zabodovala naša /70 ročná/ Ňanika Božena Horváthová, ktorá učila mladé dievčence zvyky na Ondreja. Vystúpenie sa páčilo aj porote a preto FS Agačinke udelilo zlaté pásmo. V roku 2006 sa Agačinka zúčastnila aj Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe a o dva týždne neskôr na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve.

V roku 2007 v Agačinke opäť nastala kríza. Vedúca súboru M. Bobálová odstúpila a s ňou aj dievčatá a chlapci z Leseníc a Chrastiniec. Členky Agačinky sa však opätovne nevzdali, a pokračujú ďalej aj vďaka pani starostke, ktorá ich podporila nielen svojím vstupom do súboru, ale aj finančne a to obnovou nových krojov. Veľkú zásluhu má na tom naša členka Mária Krivánska, ktorá všetok svoj voľný čas venuje šitiu krojov a pred každým vystúpením viaže ženám konť.( úprava šatky).

Aj keď sa tohto roku na Hontianskej paráde nezúčastnili, dni obce v okolitých dedinách spestrili svojim programom.

Nezabudol na nich ani bývalý rodák z Bátorovej, Tibor Buriš, ktorý žije v Čechách, v meste Jílové u Prahy. Pozval Agačinku na vystúpenie do svojej reštaurácie, na dni maďarskej kultúry. Svojím vystúpením spríjemnili a zaujali nielen maďarských rodákov, ale aj českých občanov. Veľkú slávu zažili aj v druhý deň na súkromnej oslave narodením bývalého poslanca Šíkoša v Golf parku v Plzni.

Kedže Agačinka bola skoro rok bez vedúcej, členky si spomedzi seba zvolili novú vedúcu a to Emíliu Ďurkovičovú v r. 2008. V súbore momentálne učinkuje: Emília Ďurkovičová, Božena Horváthová, Mária Krivánska, Margita Pásztorová, Mária Monárová, Daniela Boľošová, Katarína Grešinová, Daniela Lichvárová, Valéria Vrbovkaiová, Bianka Máthová, Kristínka Tomová, Martinka Tomová.

Po niekoľkoročnej odmlke Fsk Agačinka znovu obnovila svoju činnosť a v roku 2022 sa zapojila do projektu nahrávania vôbec prvého spoločného CD hontianskych folkórnych skupín s názvom Hontianske ozveny. Následne v roku 2023 skupina vydáva svoje prvé CD s názvom Bátorovská agačinka zelená sa na počesť bývalých členov a zakladateľov folklórnej skupiny v spolupráci s Ľudovou hudbou Dežka Oláha. CD pokrstila vnučka pani učiteľky A. Ledvaiovej, slečna Marcela Lendvaiová