SlovenskýMagyarEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.batorova.sk spravuje Bátorová a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Bátorová

Adresa:
Obecný úrad Bátorová
Bátorová 88
991 26 Nenince

IČO: 00649333

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Hontiansko-Novohradský
Počet obyvateľov: 378
Rozloha: 594 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1277

Všeobecné informácie: info@batorova.sk
Podateľňa: podatelna@batorova.sk
Starosta: starosta@batorova.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@batorova.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 047 / 451 40 93

E-mail: sekretariat@batorova.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Najbližšia pobočka: Pobočka Veľký Krtíš, SNP 10, 990 01 Veľký Krtíš

IBAN:SK32 5600 0000 0060 4975 4003 (bez medzier:SK3256000000006049754003)

SWIFT/BIC:KOMASK2XBankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Najbližšia pobočka:Pobočka Veľký Krtíš, SNP 10, 990 01 Veľký Krtíš

IBAN:SK32 5600 0000 0060 4975 4003 (bez medzier:SK3256000000006049754003)SWIFT/BIC:KOMASK2X

Kompetencie:
Obec Bátorová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Bátorová je zriadený na Miestnom úrade v: Čebovce

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk