SlovenskýMagyarEnglish

"Rozhýbme deti a mládež v Bátorovej"

materiálne zabezpečenie športovej infraštruktúry s "finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja".


A fotóalbum listája: