SlovenskýMagyarEnglish

Informácie o MAS IKN

 25.07.2019

Obec Bátorová je zahrnutá do územia MAS Ipeľská Kotlina - Novohrad, cieľom ktorej je podpora a koordinácia spoločného postupu v oblasti regionálneho rozvoja s dôrazom na prípravu regiónu na prístup LEADER a jeho využitie pre koordinovaný rozvoj daného územia na princípe verejno-súkromného partnerstva.

Link na webovú stránku:  https://masikn.sk/


Aktualitások listája: