SlovenskýMagyarEnglish

Kultúrne dedičstvo Obce Bátorová - FS Agačinka

 28.12.2022

V 70tych rokoch sa v obci Bátorová zrodila folklórna skupina (FS) Agačinka. Jej prvou vedúcou sa stala pani učiteľka A. Lendvaiová, ktorá bola hlavnou hnacou silou skupiny, krajčírkou krojov, režisérkou, organizačnou a umeleckou vedúcou, dramaturgičkou. Agačinka reprezentovala svoju obec na súťažiach v celom okrese, v Krupine, Detve, Kokave nad Rimavicou, Bratislave i v Maďarsku.

V súčasnosti vedie FS p. E. Ďurkovičová, ktorá s ostatnými členmi sa snaží o uchovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva obce Bátorová, ale i Banskobystrického regiónu.   

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sa nám podarilo nahrať a vydať CD nosič najúspešnejších piesní FS - Bátorovská Agačinka, Befogom a lovam, Noci moje noci, Zasvietil mesiačik, Vékony héja..., Keď tá ruža - Házunk előtt, Kamarátky moje - Köszönöm anyám, Tichý vetrík, Keď som sa ja vydávala, Pod úbočov - Mind aszt mondják, V Bátorovej tečie voda mútna - Faluvégen..., V hornom konci, dolnom konci - Nem vagyok szép..., V Bátorovej tečie voda kalná, mútna - Cserfa, bikfa, mogyoró..., Mám ja hrušku - Haragszik az édes anyám, Mojej milej dvore - Látod e babám...

Publikovaním CD nosiča budeme rozvíjať a oboznámime širokú verejnosť kultúrnym dedičstvom Obce Bátorová. Dúfame, že zaujmeme predovšetkým mládež, ktorá bude pokračovať v ďalšom rozvoji zachovania kultúrneho dedičstva našej obce, Banskobystrického regiónu.


Zoznam aktualít: