SlovenskýMagyarEnglish

Oznam MŠ

 15.07.2022

OZNAM
Zastupujúca riaditeľka Materskej školy, Bátorová 88, 991 26 Nenince v zmysle platnej legislatívy a na základe súhlasu zriaďovateľa obce Bátorová oznamuje rodičom/zákonným zástupcom detí, že Materská škola prerušuje prevádzku počas letných prázdnin v mesiaci júl, t. j. od 18.07.2022 do 31.07.2022. Zároveň oznamujeme, že prevádzka MŠ v mesiaci august, t. j. 01.08. – 31.08.2022 bude prerušená.
Tešíme sa na Vás v septembri.
Prajeme krásne prázdniny ❤️


Zoznam aktualít: