SlovenskýMagyarEnglish

Referendum 2023

 10.11.2022

                                       Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,

na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07:00 hod. do 22:00 hod.

Ministerstvo vnútra SR
https://www.minv.sk/?referendum


Zoznam aktualít: