SlovenskýMagyarEnglish

Stretnutie rodákov Obce Bátorová

 11.08.2021

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sa 31.júla 2021 uskutočnilo v našej malej obci podujatie "Stretnutie rodákov obce Bátorová". Cieľom podujatia bolo zabudnúť na každodenné starosti, spoločne sa zabaviť, cítiť sa ako jedna veľká rodina, rozvíjať aktivity, ktoré majú morálny prínos pre náš kraj.

Stretnutie sa začalo o 16:00 hodine na miestnom futbalovom ihrisku svätou omšou. Následne pán starosta privítal všetkých rodákov obce ako aj ďalších prítomných. Zároveň zablahoželal najstaršiemu občanovi, ktorý práve v ten deň slávil svoje 90-te narodeniny. Potom sa presunulo k budove TJ Inter Bátorová, ktorá sa vysvätila.

Po oficiálnej časti podujatia sa začali športové aktivity pre malých i veľkých na miestnom ihrisku. Súťažilo sa v rôznych disciplínach a víťazi boli aj odmenení vecnými cenami. Úspech mal aj priateľský futbalový zápas. 

Pre deti boli zabezpečené skákacie hrady, penová párty, konský záprah a cukrová vata. O občerstvenie bolo tiež postarané. Podával sa guľáš, hot-dog, čapovaná kofola a pivo.

Podujatie bolo sprevádzané reprodukovanou hudobnou produkciou, ktorého vyvrcholením bolo v  podvečerných hodinách vystúpenie umelca Alexandra Szollosiho - Felvidéki Mulatósok. Po vystúpení nasledovalo vylosovanie tomboly, kde boli hodnotné ceny - 1. cena: televízor a zapálenie vatry, okolo ktorej sa zhromaždili všetci malí i veľkí účastníci podujatia. Boli sme ako jedna veľká rodina.

Domácim sa ako spomienka na predmetné podujatie odovzdali upomienkové magnetky.

Dúfame, že realizáciou tejto akcie sme prispeli k rozvíjaniu kultúrnych a pohybových aktivít detí, mládeže a dospelých občanov našej dedinky, okresu ale aj kraju.

Na záver chceme poďakovať každému kto priložil svoju ruku k dielu, aby sa toto "stretnutie" mohlo zrealizovať. 


Zoznam aktualít: