SlovenskýMagyarEnglish

Tábor pre deti a mládež - Bátorová 2021

 27.07.2021

      V dňoch od 05.07.2021 do 09.07.2021 sa vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnil v našej obci denný tábor. Cieľom  bolo vytvoriť, ponúknúť zmysluplné a aktívne trávenie voľného času našej mládeže počas letných prázdnin.

      Záujem o tábor bol veľký, prihlásilo sa 33 detí vo veku od 6 do 16 rokov, pre ktorých obec zorganizovala pestrý program - vodné radovánky na kúpalisku Dolná Strehová a Kováčová, spoznávanie prírodných krás Slovenska - Harmanecká jaskyňa, športové, spoločenské a kultúrne aktivity, odborné prednášky z policajnej oblasti i poľovníctva. Počas pobytu v tábore mali deti zabezpečenú stravu 3krát denne a bohatý pitný režim.

     Dúfame, že náš projekt "Tábor pre deti a mládež - Bátorová 2021" bol úspešný, prispel k  celkovej rozvoji osobnosti. Účastníci tábora získali mnohé zážitky, poznatky, informácie, nových kamarátov. Predpokladáme, že to bude viesť k ďalšiemu záujmu do budúcnosti o pobyt v dennom tábore.

     Zároveň chceme poďakovať každému, kto poskytol podporu a pomoc pri realizácii nášho projektu: L. Hajnárovi, Z. Miškovičovi, M. Hudecovi, S. Lendvaiovi, E. Vlkolenskej, E. Petrášovej, J. Máthovi, M. Vlkolenskej, M. Konczovej, N. Vargovej,  M.Bobálovej, B. Kováčovej Konczovej, O.Drdankovej, rodine Rimóciovej, Ballovej, Hajnárovej.


Zoznam aktualít: