SlovenskýMagyarEnglish

Tábor pre deti a mládež - Bátorová 2022

 31.07.2022

      Obec Bátorová v termíne od 18.07.2022 do 22.07.2022 zorganizovala 4. ročník 5-dňového denného tábora „Tábor pre deti a mládež  - Bátorová 2022“ „s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja“. Tábora sa zúčastnilo 20 účastníkov s trvalým pobytom v Banskobystrickom samosprávnom kraji vo veku od  5 rokov do 17 rokov. Organizátori zabezpečili účastníkom tábora celodennú stravu s pitným režimom. Tábor prebiehal v obci Bátorová s množstvom vzdelávacích, kultúrno-poznávacích, spoločenských, športových a iných aktivít. 
     Pondelok deti absolvovali rôzne športové a kultúrno-spoločenské aktivity v priestoroch kultúrneho domu v obci Bátorová. Dievčatá si vyrábali aj vlastné náramky. V utorok nás prišli navštíviť dobrovoľní hasiči z Príbeliec. Po odbornej prednáške  si deti mohli vyskúšať hasenie vodou na vytýčené ciele. Zažili pri tom kopec zábavy. V poobedňajších hodinách sme mali ďalšie dve odborné prednášky. Najmä menšie deti zaujalo od záchranárky prvej pomoci  detské predstavenie "155 dní v Herbalkove – v zázračnej krajine pomoci". Potom nasledovala prezentácia o histórii Bátorovej a okolia v stredoveku. V stredu sa táborníci vybrali na túru do neďalekého poľovného revíru Karikáš. V malom rybníku, ktorý patrí do revíru mali možnosť si deti začlnkovať a chytať ryby. Neskôr pod korunami stromov si odvážlivci  zastrieľali na pripravené terče. Štvrtok sa skupinka vybrala na spoznávací zájazd do dedín Hrušov, Čelovce a Bzovík. Na Hrušove sme navštívili Výstavku historickej roľníckej techniky, starú kováčsku dieľňu. V Čelovciach nás zasvätili do výroby prútených košíkov. Sledovali sme ako sa vyrába prútený košík. Zopár detí pri tom aj asistovalo. Ďalej si deti mohli vyskúšať kovanie železa v kováčskej dielni. Deň sme zavŕšili návštevou protitureckej pevnosti v obci Bzovík. Posledný deň tábora - piatok sa niesol v znamení relaxu. Ráno sme nasadli do autobusu a cestovali sme do Zveroparku Žarnovica. Cestu si mládež spríjemnila piesňami. Vo zveroparku deti uchvátil malý zábavný park. Všetky si ho povinne vyskúšali a následne navštívili zvieratká. Potom nasledovalo finále programu tábora, na ktoré sa deti najviac tešíli. Kúpanie v termálnom kúpalisku Holidaypark Kováčová. Deťúrence sa do sýtosti vybláznili a užili vodný svet. Unavené ale plné zážitkov sa vo večerných hodinách vrátili domov a rozlúčili so svojimi kamarátmi. 
      Dúfame, že si účastníci tábora odniesli množstvo pekných, zaujímavých zážitkov. Prežili zmysluplné trávenie svojho voľného času počas  letných prázdnin namiesto trávenia svojho voľného času na počítačoch a pri televízoroch. Predpokladáme, že získané pozitívne skúsenosti, poznatky a zážitky účastníkov tábora v obci Bátorová budú viesť aj naďalej k aktívnemu záujmu o tábor v budúcnosti.
      Ďakujeme pekne deťom za ich slušné, disciplinované správanie, a že nás poctili svojou účasťou v tábore, rodičom za ich prejavenú dôveru. Taktiež ďakujeme pekne spoluorganizátorom, dozoru, animátorom a každému, kto akýmkoľvek spôsobom priložil ruku k dobrému dielu.

Zoznam aktualít: