SlovenskýMagyarEnglish

Bátorová, splašková kanalizácia, III. etapa - verejná vyhláška