SlovenskýMagyarEnglish

"Rozhýbme deti a mládež v Bátorovej"

 01.08.2022

Obci Bátorová sa s "finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja" podarilo zakúpiť materiálne zabezpečenie do  vonkajšieho športoviska v areály miestneho ihriska v obci Bátorová. Kvalitná športová infraštruktúra prispeje k pozitívnemu vzťahu k športu. Zvýši sa pohybová aktivita detí a mládeže v obci Bátorová. Športovisko je otvorené 10 hodín týždenne, od pondelka do piatka v čase od 14 do 16 hodiny. Počas prevádzky športoviska vykonáva dozor zamestnanec obecného úradu v rámci svojho pracovného času. Keďže športovisko je na voľne dostupnom mieste, mimo prevádzkových hodín jeho používanie je na vlastnú zodpovednosť a riziko. Športovisko pozostáva z nasledovného športového vybavenia: ellyptical trainer, posilňovač svalov nôh, posilňovač brušných svalov, combined twister a leg strengthener, multifunkčný tréner, stepper, surf ako aleternatíva športového stroja ski.


Aktualitások listája: